Благодарствено писмо до завеждащия ФСМП - Сандански, д-р Анил Бояпати