Специфична информация

За лицето в ЦСМП – Благоевград, което отговаря за приемането на заявленията 
за предоставяне на достъп до обществена информация – технически 
сътрудник на ЦСМП – Благоевград: Гергана Михалкова