Контакти

Директор: 
Д-р Красимир Михайлов, тел. 073/88 69 54

Гл. счетоводител: 
Светла Мицова, тел. 073/88 69 54

Счетоводство: 
GSM 0897/000108, тел. 073/88 69 54

Гл. сестра: 
Албена Бобошевска, тел. 073/88 69 54

Н-к автокомплекс: 
Георги Опълченски, тел. 073/88 69 54

Зав. ЛС: 
Мария Танчева, тел. 073/88 69 54

Орг. ТРЗ: 
Мариана Митрева, тел. 073/88 69 54

Техн. сътрудник: 
Гергана Михалкова, тел. /факс: 073/88 69 54

Ако искате да се свържете с нас по въпрос, който Ви интересува, моля попълнете следната форма: