Контакти

Препоръки за комуникация на граждани и организации с администрацията на Министерството на здравеопазването във връзка с установените случаи на COVID-19 у нас

Във връзка с установените в Република България случаи на COVID-19, в сградите на Министерството на здравеопазването се извършва пълна дезинфекция три пъти дневно. С оглед спазването на препоръките за ограничаване на контактите, министерството препоръчва на гражданите и юридическите лица да заявяват исканите от тях услуги посредством Системата за сигурно електронно връчване, чрез имейл, чрез телефонно обаждане, чрез услугите на Български пощи или на куриерските фирми:

  • С Министерството на здравеопазването можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване (edelivery.egov.bg/Account/Login). Регистрацията в Системата се осъществява чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП). Чрез ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т. н.
  • Сигнали могат да бъдат подавани на електронен адрес: goreshtalinia@mh.government.bg или на телефони: 02/ 9301 152, 02/ 9301 253, 02/ 9301 259. Към Горещата линия на МЗ може да задавате и Вашите въпроси от общ характер, имащи отношение към сектор "Здравеопазване";
  • Писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н.  можете да адресирате до електронен адрес: delovodstvo@mh.government.bg. С Деловодството на МЗ може да се свържете и на телефони: 02/93 01 175 и 02/93 01 176.
  • Своите въпроси относно COVID-19 може да задавате денонощно на телефон 02/ 807 87 57. Информация за новия коронавирус може да намерите и на официалната интернет страница на МЗ в рубриката "Информация за коронавирус COVID-19/За граждани и За медицински специалисти".
     

Връзка с нас

Директор: 
Д-р Красимир Михайлов, тел. 073/88 69 54

Гл. счетоводител: 
Светла Мицова, тел. 073/88 69 54

Счетоводство: 
GSM 0897/000108, тел. 073/88 69 54

Гл. сестра: 
Албена Бобошевска, тел. 073/88 69 54

Н-к автокомплекс: 
Георги Опълченски, тел. 073/88 69 54

Зав. ЛС: 
Мария Танчева, тел. 073/88 69 54

Орг. ТРЗ: 
Мариана Митрева, тел. 073/88 69 54

Техн. сътрудник: 
Гергана Михалкова, тел. /факс: 073/88 69 54

Ако искате да се свържете с нас по въпрос, който Ви интересува, моля попълнете следната форма: