Благодарствено писмо от Георги Динев, Областен управител на област Благоевград

Благодарствено писмо от Георги Динев, Областен управител на област Благоевград

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

Бих искал да изразя своята благодарност лично към Вас и Вашите екипи за професионализма и всеотдайността, проявени при обезпечаване и осигуряване на дежурни, които да съблюдават за запазване на живота и здравето на участниците в изборния процес на 9 юни 2024 г.

Благодарение на Вашето съдействие, бе установено изключително добро партньорство, което допринесе за спокойното и успешно преминаване на целия изборен ден.

Надявам се добрата ни съвместна работа да продължи и в бъдеще.

Пожелавам на Вас и Вашия екип много здраве, професионални и лични успехи!

Георги Динев, 
Областен управител на област Благоевград