Благодарствено писмо от Николай Шушков, Областен управител Благоевград

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

Най-искрено изразявам благодарността си лично към Вас и Вашите екипи за професионализма и всеотдайността проявени при обезпечаване и осигуряване на дежурни, които да съблюдават за запазване на живота и здравето на участниците в изборния процес на 2 октомври 2022 г.

Благодарение на Вашето съдействие, бе установено изключително добро партньорство, което допринесе за спокойното и успешно преминаване на целия изборен ден.

Надявам се работата ни да е била полезна и приятна за Вас и да продължим да работим съвместно и в бъдеще.

Пожелавам на Вас и Вашия екип много здраве, професионални и лични успехи!

Николай Шушков
Областен управител на област с
административен център Благоевград