Директорът на Спешна помощ в Пиринско д-р Кр. Михайлов: Спазихме КТД и заплатите на медсестрите в 10-те филиала вече са 900 лв., фелдшерите получават 960 лв., лекарите - 1200 лв.

Подобряваме качеството на обслужване на спешните случаи с ново оборудване - 5 дизелови агрегата са монтирани в Симитли, Кресна, Якоруда, Банско и Разлог, внедрена е и система за телемедицина, нови 12 компютъра...

Д-р Красимир Михайлов е директор на Спешна помощ в Пиринско от 1998 година.

През 2010 г. стана за 4 години директор на областната болница в Благоевград, след което отново пое управлението на Спешен център. Разговаряме с д-р Михайлов за качеството на спешната помощ и кога пациентите се смятат за спешни.

  
- Д-р Михайлов, Вие ръководите структурата близо 20 години, най-важните и трудни години на преход в здравната система, разкажете ни за дейността?

- Центърът за спешна медицинска помощ започна да функционира като самостоятелна структура преди близо 22 г. на територията на Благоевградска област - през октомври 1997 година. През изминалите години работим за подобряване качеството на оказваната първа помощ. Спешен център стартира с 8 филиала, съответно в Благоевград, Симитли, Кресна, Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански и Петрич, след две години - през юни 1999 година, бе разкрит още един филиал - в Сатовча, а през юни 2007 година бе създаден и 10-ият - в град Якоруда. Работният процес е 24-часов и непрекъснат. Спешен център е юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции - оказване на спешна помощ при настъпили животозастрашаващи нарушения, финансира се от държавния бюджет и е на пряко подчинение на Министерството на здравеопазването, като разходите се регламентират ежегодно. 

- Често има недоволни пациенти, обяснете кои от тях са обект на спешната помощ? 

- Спешните екипи обслужват болни, които се намират в животозастрашаващо състояние, за останалите оплаквания пациентите трябва да търсят личните си лекари. Бременни, сред тях жени, при които е започнало раждането, и деца до 1 година, за които е потърсена лекарска помощ, задължително се обслужват от спешен екип. Също и всички пострадали при пътни инциденти, производствени аварии и бедствия, като осъществяваме взаимодействие с органите на пожарната и полицията. Пациенти, за които има данни, че са с психично разстройство и са опасни за околните и себе си, също се обслужват. Екипите оказват първа помощ и на пострадали и болни, които сами са потърсили медицинска помощ във филиалите ни. Извършваме  необходимите спешни диагностични изследвания с осигуряване на специализиран транспорт за пациенти, нуждаещи се от спешна помощ, транспорт от реанимационен екип между лечебните заведения, както и кръвни продукти и консумативи между лечебните заведения.
В Спешна помощ в Пиринско работят 17 мобилни екипа с линейки, които денонощно и непрекъснато обслужват населението на цялата област. Създадена е организация, чиято цел е да предотврати словесна или физическа агресия от страна на пациента или техни близки. Разполагаме с видеонаблюдение във всички филиали на центъра, има поставени и паник бутони. Здравните работници, сред тях лекари, медицински специалисти, служители в администрацията и помощен персонал, са 325. 
Добрата новина е, че спазихме изискванията на Колективния трудов договор и трудовите възнаграждения на медицинските сестри от януари тази година са повишени с 15%, основната заплата стана 900 лв., за фелдшерите - 950 лв., а за лекарите - 1200 лв. Смело мога да твърдя, че Спешен център има на разположение отлични специалисти.

- Д-р Михайлов, разполагате ли с необходимата апаратура?

 - Относно апаратурата разполагаме с ново оборудване, съвместно с Регионалната здравна инспекция работим по програма “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони". Програмата е за трансгранично сътрудничество Гърция - България и преди половин година получихме 5 дизелови агрегата. Доставката е изключително важна, генераторите са пуснати в експлоатация в 5-те по-малки филиала Симитли, Кресна, Якоруда, Банско и Разлог. Новите дизелови агрегати вече гарантират сигурността на електрозахранването на филиалите по време на оказване на животоспасяваща помощ, при планова профилактика на електрическата мрежа и при прекъсване на електрическо захранване поради аварии. Филиалът в Сатовча по тази програма разполага с нова линейка, която е с мобилно медицинско оборудване, а лек автомобил е предоставен за нуждите на работещите в Благоевград. Пет броя стерилизатори, 10 глюкомера, респиратор и чанта за спешна помощ са предоставени на спешните екипи във филиала в Благоевград.
Внедрени са и нови 12 броя компютри с операционна система във всички 10 филиала, 2 са монтирани в централния филиал в Благоевград, както и оборудване за телемедицина с операционна система. Технологиите непрекъснато се развиват и Спешна помощ вече разполага с нов сървър за телемедицина. Новото оборудване значително подобри организацията на работа на екипите, дава възможност за бързо и своевременно предоставяне на информация, указания, алгоритми и обучителни материали, както и взаимодействието на екипите в извънредни и кризисни ситуации при бедствия и аварии на територията на Благоевградска област. 

- През изминалата година има ли случаи на нападения над спешни медици?

- Взети се необходимите мерки и няма регистрирани случаи на физическо нападение над наш спешен екип, с изключение на случая във филиала в Петрич на 4 февруари 2019 година, когато бе нападнат шофьор на линейка. Взети са мерки. След сигнал за нападение следват правилата, които са изградени, като се уведомява дежурният в Министерството на здравеопазването, полицията и прокуратурата за предприемане на съответни действия. Операторите, които работят в координационните централи, са обучени да квалифицират опасността за екипите и по този начин се уведомяват веднага органите на реда. Агресията е причина и за демотивацията за работа от страна на медицинските специалисти. 

 Живеем в демократична държава и всички спорове е необходимо да бъдат решавани в съответствие със законите на тази държава. Всеки опит за саморазправа е недопустим и това е причината ние да очакваме бързи и съответстващи действия от страна на правораздавателните органи като прокуратурата и съда, които е необходимо много бързо да реагират при такива случаи и виновните лица да бъдат наказвани. И накрая, но не на последно място, искам да поясня, че работата е екипна, разполагаме със здравни специалисти, които  изпълняват стриктно своите задължения в полза на обществото, и уважението към труда на всеки е изключително важно.

Разговаря СЛАВА ИВАНОВА