Инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL - "Дни на безопасност на пътя", с мото "Остани жив, пази живота"

За седма година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира инициативата Дни на безопасност на пътя в периода 16-22 септември 2022г. Събитието е с мото „Остани жив, пази живота“ и се провежда под патронажа на Министерство на вътрешните работи (МВР). Фокусът на инициативата е 21 септември – Ден без загинали на пътя. 

Отчетено е, че през 2021г. Република България е сред най-активните партньори на каузата, като броят на регистрираните събития е изключително висок. На работна среща на съвета на ROADPOL през месец май в Кипър е взето решение страната ни да бъде домакин на основното събитие на Дни на безопасност на пътя през 2023г.

Министърът на вътрешните работи изпрати покана до българските общини за включване и тази година в кампанията като партньори. За целта местните власти могат да организират свои инициативи, събития и дейности за повишаване на пътната безопасност. Желателно е информация за събитията да се разпространи чрез всички възможни комуникационни канали, като бъдат отбелязани и на сайта на ROADPOL .

За включване в инициативата е необходимо:

Възможни събития в подкрепа на инициативата са:

  • Разпространение чрез комуникационните ви канали на мотото на кампанията, призиви за безопасно поведение на пътя, съобщение Дни на безопасността ROADPOL и др.;
  • Провеждане на тематични работни срещи, форуми и др. с различни групи участници в пътното движение или партньори под мотото на кампанията;
  • Организиране на конкурси, концерти, изложби с мотото на кампанията;
  • Изработване и разпространение на информационни материали с относимо съдържание и мотото;
  • Изработване на презентации, видеоматериали с възпитателен и образователен характер с мотото на кампанията, които могат да бъдат разпространени чрез ел. страница на ROADPOL;
  • Провеждане на тематични състезания, викторини, демонстрации, занимателни игри и др.

От Министерство на вътрешните работи апелират общините, желаещи да се включат в кампанията, да потвърдят партньорството си и пред националния координатор Главна дирекция „Национална полиция“ на адрес: oppgdnp_nap@mvr.bg . Така ще бъдете добавени в списъка на партньорите за България, публикуван на интернет страницата на пътна полиция ( www.mvr.bg/opp ) в специалната рубрика ROADPOL Safety Days. Информация за събитието Ви трябва да съдържа кратко описание, организатор, място, ден и час на провеждане.

При необходимост от допълнителна информация или подкрепа при регистрация и отразяване на събития можете да се обръщате към националните координатори от ГДНП: Мария Ботева – сл. тел. 02/ 982 99  63; Людмила Стоянова – тел. 02/ 982 89 74; Атанас Терзиев – тел. 02/ 982 99 32, а също и да изпращате съобщения на ел. адрес: oppgdnp_nap@mvr.bg .