На 06.02.2019 г. ЦСМП–Благоевград бе домакин на Трета работна среща на партньорите по проект: "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони"

(Ref. No. 1807) финансиран по Програмата "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014–2020

 

На работната срещата присъстваха Д-р Красимир Михайлов – Директор на ЦСМП-Благоевград/, г-н Янко Стоянов - Координатор на проекта и членовете на екипа за управление на проекта от ЦСМП-Благоевград , г-жа Женя Динкова – представител на Секретариата на Програмата, д-р Калоян Калоянов – Директор на РЗИ – Благоевград, г-н Бисер Михайлов – Областен управител на област Благоевград и представители на Водещият партньор, както и представители на всички останали партньори по проекта от Гърция. 

  

Срещата бе открита от Д-р Красимир Михайлов, който приветства с «добре дошли» всички участници и гости.

Г-н Бисер Михайлов – Областен управител на област Благоевград изказа своята подкрепа и удовлетвореност от изпълнението на дейностите по проект на територията на област Благоевград и пожела  на всички партньори участие и в други проекти.

Водещият партньор по проекта, РЗИ – Благоевград представи цялостния напредък на проекта по работните пакети. 

ЦСМП-Благоевград представи презентация с постигнатите резултати по проекта, като отчете напредъка по изпълнените от ЦСМП дейности за периода от стартирането на проект през м. октомври 2017 г. до месец февруари 2019 г.

Останалите партньори също представиха презентации за напредъка на проекта.

На работната среща на партньорите по проекта бяха се обсъдиха текущи въпроси.