О Б Я В А

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЛАГОЕВГРАД
2700гр. Благоевград, ул. "Братя Миладинови" № 21 тел./факс 073/886954

О Б Я В А

Във връзка със създалата се извънредна ситуация в страната и предприетите извънредни мерки за сигурност заради коронавирус COVID-19, ръководството на ЦСМП – Благоевград  се обръща към лекарите, медицинските сестри, студентите по медицина и обучаващите се за медицински сестри и акушерки, които имат желание да съдействат на медицинския персонал на ЦСМП във всички филиали на област Благоевград при обслужване на пациентите.

Набират се и  хора за  санитарно-хигиенни мероприятия при повишена заболеваемост в област Благоевград.

Желаещите да изпращат данните си – три имена, образование и телефон за връзка на електронния адрес на Центъра: csmp_bl@abv.bg