Послание по повод 29 юни – Национален ден на безопасността на движението по пътищата

По повод предстоящия Национален ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, МАЛИНА КРУМОВА, председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, разпространи призив за привличане на вниманието към популяризирането на културата за безопасност на пътя. В него се казва:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА
ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ,

По повод предстоящия Национален ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, бих искала да привлека Вашето внимание към ролята на популяризирането на културата за безопасност на пътя. 

Използвам случая да приветствам високата ангажираност от Ваша страна при съвместната ни работа в усилията за опазване на човешките живот и здраве на пътя. Благодарение на активността на областните управители, усилията на секретариатите на ОКБДП и партньорските взаимодействия в комисиите заедно съумяваме да защитаваме и подкрепяме БДП като приоритетна държавна политика. 

Също така, въпреки предизвикателствата пред местните власти, отчитаме все по-високата ангажираност на българските общини чрез кметовете и администрациите в управлението на пътната безопасност по места.   

През 2024 г. акцент в комуникационната стратегия на политиката по БДП са инициативите за опазване живота и здравето на децата на пътя. Насочването на усилията към тях при мерките за безопасност е от решаващо значение за гарантиране на БДП за бъдещото поколение. Децата са коректив на своите родители и близки. Те имат силата и мъдростта да коригират и напътстват по-големите, особено когато имат необходимите знания да го направят. Затова е важно децата да знаят, разбират, помнят и прилагат правилата за поведение при придвижване. 

Със съвместни усилия бихме могли да въздействаме върху този процес, ако сме обединени и последователни. Нека заедно адресираме БДП като глобален здравен проблем и съществен елемент на общественото благосъстояние в общия ни стремеж към намаляване смъртността и травматизма при пътни инциденти. 

Отчитаме факта, че работим в ситуация на силно ограничена бюджетна рамка. Затова призоваваме да използваме всички налични средства, които не предполагат заделянето на изричен ресурс, за да припомним колко е важно да бъдем социално-отговорни на пътя. 

Това включва: 

•координация на областните администрации и общините с регионалните управления на образованието и ръководствата на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие, за да достигнат инициативи по БДП до възможно най-голям брой деца, учители, възпитатели и родители; използване, разпространение и популяризиране на ресурси, които ДАБДП подготви:

илюстрована книжка за оцветяване с образователно съдържание (специално за Деня на детето), подходяща както за най-малките в детските градини, така и за по-големите деца. Основната цел е да се превърне в помагало, служещо като урок по безопасност на движението. С интересни за оцветяване рисунки са пресъздадени разнообразни ситуации, в които децата могат да попаднат на пътя. По този начин, чрез разглеждане и оцветяване на картинките, най-малките участници в движението ще учат да играят далеч от пътя и никога да не изскачат на платното, да се оглеждат, когато пресичат, без значение дали е на пешеходна пътека, или светофар. Книжката е съобразена и с други ситуации, които са заложени в учебната програма, например безопасното управление на велосипеди и тротинетки далеч от движещите се превозни средства. Не на последно място се акцентира и върху поставянето на колани и сигурното и безопасно пътуване в детско столче. Надяваме се, че с помощта на учителите и родителите децата ще учат чрез преживяване, по интересен и увлекателен за тях начин. Книжката е достъпна безплатно за сваляне от интернет страницата на Агенцията:https://www.sars.gov.bg/obuchenie/, което насърчаваме;

образователно видео, което да насочи вниманието на родителите върху личния пример и как да учат децата да пресичат безопасно – достъпно на страницата на ДАБДП, в социалните мрежи и на https://www.youtube.com/watch?v=-MiywWMHXcY. Посланията са: пешеходната пътека е мястото за пресичане, но то не е безопасно, защото децата и всички пешеходци са уязвими участници в движението; от ранна възраст най-малките трябва да знаят и помнят, че винаги преди да пресекат, трябва да спрат и внимателно да огледат пътнотранспортната обстановка; важно е да бъде направен зрителен контакт с водача на превозното средство, да се уверят, че ги е видял и да изчакат да спре;

информационен бюлетин на ДАБДП, посветен на децата, достъпен на https://www.sars.gov.bg/za-potrebitelya/buletin/

още много други полезни съвети, 

посместени на https://www.sars.gov.bg/polezna-informacia/

   •акцентиране на БДП по време на провеждане на други панирани събития по места, които предполагат масово участие на обществеността, особено при възможност за привличане на детска аудитория и включване на тема за БДП за деца;
   •координация на областните администрации и общините с териториалните структури на МВР, ОПУ, ЦСМП, РЗИ, БЧК и др. за провеждане на съвместни инициативи;  
   •популяризиране на темата сред служителите на администрациите в контекста на приетите мерки за опазване на работещите при взаимодействието им с пътнотранспортната система;
   •отбелязване на празника и популяризиране на БДП на интернет страниците на администрациите и социалните медии, като предлагаме поместване на следното послание:

"Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, който подчертава темата като глобален здравен проблем, съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти. 

Постепенно постигаме напредък в борбата с епидемията на пътя, но предстои още много работа. През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци. Загубили сме 30 деца, а 1 329 са ранени. Тази статистика е обезпокоителна и неприемлива. 

Безопасността на движението по пътищата е отговорност на цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за БДП. 

Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и утвърждаване на БДП като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот като средство за добиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя. Подчертаваме, че правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани.

Припознаваме ангажимента на държавните администрации да полагат дължимата грижа при предоставяне на публични услуги, които поставят човека, живота, здравето и правото на безопасна мобилност в основата на обществените отношения. Отчитаме нуждите на уязвимите участници в движението от подходяща инфраструктура без конфликт с автомобилното движение.  Осъзнаваме ролята на превенцията, правоприлагането и адекватната спасителна помощ. 

Приканваме гражданските организации, бизнеса и медиите да утвърждават безопасността на пътя с личен принос и пример. 

Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност, уважение, толерантност и спазване на правилата за движение. 

Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство!

ЦСМП-Благоевград и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Ви пожелават безопасно пътуване и спокоен летен сезон!