Работата на Регионалния координационен център, където се получават сигналите за помощ чрез системата 112

Работата на Регионалния координационен център, където се получават сигналите за  помощ чрез системата 112