Работна среща на партньорите по проект: "ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПНОСТТА НА УСЛУГИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ"