Свободни работни места за длъжност лекар в ЦСМП - Благоевград

ЦСМП - Благоевград има свободни работни места
за длъжност лекар както следва:

ФСМП - Благоевград - 3 места за лекар,
ФСМП - Разлог - 2 места за лекар;
ФСМП - Гоце Делчев- 1 място за лекар,
ФСМП - Сандански - 1 място за лекар.