Свободни работни места за длъжност лекар в ЦСМП - Благоевград

ЦСМП - Благоевград търси да назначи лекари - 2 бр. във ФСМП - Разлог

Изисквания за заемане на длъжността

Образование: Висше медицинско образование с образователноквалификационна степен "Магистър по медицина".

Професионален стаж: Няма изисквания.

Компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Владеенето на чужд език е предимство.

Личностни качества: Физическа, психическа и емоционална устойчивост, професионална компетентност, лоялност, аналитичност, способност за бърза ориентация в ситуацията и вземане на адекватни решения, умения за решаване на конфликти, умение за работа в екип, комуникативност, организираност, отговорност.

За повече информация: служ. ЧР - 0897/000101