Свободни работни места за длъжност Лекар в ЦСМП - Благоевград

ЦСМП - Благоевград има свободни работни места за длъжност Лекар както следва:

ФСМП - Разлог - 2 места за длъжност Лекар.

За повече информация: служ. ЧР - 0897/000101