Свободни работни места за длъжност Лекар и Лекарски асистент/Фелдшер в ЦСМП - Благоевград

ЦСМП - Благоевград има свободни работни места за длъжност Лекар и Лекарски асистент/Фелдшер както следва:

ФСМП - Сандански - 1 място за длъжност Лекар;
ФСМП - Гоце Делчев - 1 място за длъжност Лекар;
ФСМП - Сандански - 1 място за длъжност Лекарски асистент/Фелдшер;
ФСМП - Банско - 1 място за длъжност Лекарски асистент/Фелдшер;
ФСМП - Симитли - 1 място за длъжност Лекарски асистент/Фелдшер.

За повече информация: служ. ЧР - 0897/000101