Свободни работни места за длъжност Лекар и Лекарски асистент/Фелдшер в ЦСМП - Благоевград

ЦСМП - Благоевград търси да назначи:

Лекари - 2 бр. за ФСМП - Сандански;
Лекари - 2 бр. за ФСМП - Гоце Делчев;
Лекарски асистент/Фелдшер - 1 бр. за ФСМП - Гоце Делчев;
Лекари - 2 бр. за ФСМП - Разлог.

За повече информация: служ. ЧР - 0897/000101