Свободни работни места за длъжност Лекар и Лекарски асистент/Фелдшер в ЦСМП - Благоевград

ЦСМП - Благоевград търси да назначи:

Лекари - 2 бр.
Медицински специалист ( лекарски асистент, фелдшер и медицинска сестра) - 1 бр.

За повече информация: служ. ЧР - 0897/000101