Свободни работни места за длъжност лекар и фелдшер в ЦСМП - Благоевград

ЦСМП - Благоевград има свободни работни места за длъжност лекар и фелдшер както следва:

ФСМП - Банско - 1 място за фелдшер,
ФСМП - Благоевград - 2 места за лекар и 1 място за фелдшер;
ФСМП - Якоруда - 1 място за фелдшер.

За повече информация: служ. ЧР - 0897/000101