Свободни работни места за длъжност Медицинска сестра в ЦСМП - Благоевград

ЦСМП - Благоевград 
обявява 
свободно работно място 

за длъжност Медицинска сестра във ФСМП-Кресна

За повече информация: служ. ЧР - 0897/000101