Филиалът за спешна медицинска помощ – Сатовча ще обслужва населението с нова високо-проходима мобилна единица "МЕРЦЕДЕС"

ЦСМП – Благоевград получи нова високо-проходима мобилна единица от марката "МЕРЦЕДЕС” оборудвана с модерна високотехнологична преносима система за телемедицина.

Мобилната единица е доставена в изпълнение на дейностите по Работен пакет 3 "Доставка на оборудване за първична и спешна медицинска помощ в трансгранични райони“ по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. 
 
   

Мобилната единица е предоставена за ползване от ФСМП – Сатовча и ще обслужва населението на територията на община Сатовча в област Благоевград, поради отдалечеността на филиала от МБАЛ и високопланинският терен на обслужваните населени места.Тази мобилна единица  ще осигури достъп на медицинските екипи  до най-отдалечените и трудно достъпни села на община Сатовча. Новата мобилна единица  е оборудвана с телемедицина, която ще улесни работата на медицинските екипи. Чрез високотехнологичната преносима система за телемедицинаще се извършва дистанционна медицинска експертиза при всякакви обстоятелства от подобна необходимост. Апаратурата за телемедицина в мобилната единица  ще позволи в реално време предаването на информация за състоянието на пациента в мобилната единица до лекари-специалисти, които са в здравно заведение, в спешно приемно отделение или в Районна координационна централа на ЦСМП. 
      
С помощта на модерната апаратура за телемедицината спешният екип ще може в реално време да осъществи пряка консултация със специалист, който да дава точни указания за действията му, следейки показателите за състоянието на сърдечната дейност и дишането на пациента в реално време. 
      
Новата мобилна единица  разполага и с друга нова медицинска апаратура – респиратор, спешна чанта и др., която е необходима за обслужването на спешни пациенти.
      
С доставката на новата високо-проходима мобилна единица  се допринася за подобряване на предоставяните здравни услуги на населението на община Сатовча, а именно повишаване на качеството и ефективността на първичната здравна грижа за жителите на един от най-нуждаещите се и отдалечени райони на област Благоевград.