ЦСМП - Благоевград получи нов автомобил по проект: "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони"

ЦСМП - Благоевград е партньор по проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони", финансиран по Програма "ИНТЕРРЕГ V – А ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020г., Инвестиционен преоритет  9а, Приоритетна ос 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване. 

Продължителността на проекта е 24 месеца.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проека по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. е подписан на дата 10.10.2017 г. в Благоевград.

Общият одобрен бюджет на проекта е в размер на 1 125 370,50 евро, като бюджетът на ЦСМП - Благоевград е 238 217,50 евро.

Проектът акцентира върху потребностите и мерките, които да бъдат предприети за подобряване на предоставянето на здравни услуги в зоните с ограничен достъп до високоспециализирани медицински дейности в целият трансграничен регион чрез доставка на 1 брой лек автомобил /нов/ за нуждите на ЦСМП – Благоевград..

   

Необходимостта от доставката на нов лек автомобил е налице, тъй като се отнася пряко до очаквания резултат от проекта, а именно "Устойчивост, трайност и преносимост на основните резултати, постигнати от проекта...." произтича от ангажиментите на ръководството на ЦСМП - Благоевград да осъществява по-добре своята дейност, самостоятелно и в сътрудничество с други държавни органи, физически и юридически лица и непрекъснато и постоянно да управлява, организира и координира дейностите по осигуряване на медицинска помощ на граждани на Р България и чужденци в трансграничния район на страната.

При възникване на бедствени ситуации членовета на   кризисния щаб трябва да бъдат на мястото на инцидента, с цел  оказване на логистична помощ и подкрепа, координиране на  медицинските екипи и осъществяване на  комуникация с другите служби за спешно реагиране.

Необходимостта от лек автомобил е свързана с основната цел на проекта и  ангажиментите на ръководния екип на ЦСМП-Благоевград по  изпълнение на дейностите, осъществяване на контрол, участие в срещи с партньорите, както   и  за   организиране и изпълнение  на обучителните модули.

Продължителността, трайността и възможността за трансфериране на ефекта от дейността се демонстрират с ясните заложени цели за ЦСМП-Благоевград в  проекта за осигуряване на готовност за интегрирана спешна медицинска помощ за реакция при бедствия  и кризи и за развитието на координацията за спешно реагиране и трансграничното сътрудничество.