ЦСМП - Благоевград търси да назначи

ЦСМП - Благоевград търси да назначи

ФСМП-Разлог
1) Лекари - 2 бр.
2) Медицински специалист, ( лекарски асистент, фелдшер и медицинска сестра) - 1 бр.

ФСМП - Гоце Делчев
1) Лекари - 2 бр.
2) Медицински специалист, ( лекарски асистент, фелдшер и медицинска сестра) - 1 бр.

ФСМП - Сандански
1) Лекари - 2 бр.

За повече информация: служ. ЧР - 0897/000101