"Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2015 година по обособени позиции както следва:"

Обособена позиция № 1: "Доставка на лекарствени продукти"
Обособена позиция № 2: "Доставка на медицински изделия"
Обособена позиция № 3: "Доставка на дезинфектанти"

Дата на създаване: 
Вт., 04/09/2014 - 15:15
Тип: 
Открита процедура
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
27/10/2014 16:00
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 4 Септември, 2014 - 16:30
Файл: 
Дата на качване: 
четвъртък, 4 Септември, 2014 - 17:15
Дата на качване: 
вторник, 14 Октомври, 2014 - 10:15
Дата на качване: 
четвъртък, 30 Октомври, 2014 - 13:15
Дата на качване: 
петък, 7 Ноември, 2014 - 17:15
Дата на качване: 
сряда, 12 Ноември, 2014 - 17:15
Дата на качване: 
понеделник, 17 Ноември, 2014 - 13:15
Дата на качване: 
четвъртък, 4 Декември, 2014 - 17:30
Дата на качване: 
петък, 12 Декември, 2014 - 17:15
Дата на качване: 
петък, 12 Декември, 2014 - 17:15
Дата на качване: 
петък, 12 Декември, 2014 - 17:15
Дата на качване: 
четвъртък, 18 Декември, 2014 - 10:15
Дата на качване: 
сряда, 7 Януари, 2015 - 14:30
Дата на качване: 
сряда, 7 Януари, 2015 - 17:00
Дата на качване: 
сряда, 7 Януари, 2015 - 17:30
Дата на качване: 
сряда, 7 Януари, 2015 - 17:30
Дата на качване: 
сряда, 7 Януари, 2015 - 17:30
Дата на качване: 
сряда, 7 Януари, 2015 - 18:15
Дата на качване: 
сряда, 7 Януари, 2015 - 18:15
Дата на качване: 
вторник, 27 Януари, 2015 - 11:45
Дата на качване: 
четвъртък, 29 Януари, 2015 - 16:45
Дата на качване: 
вторник, 3 Февруари, 2015 - 14:45
Дата на качване: 
вторник, 3 Февруари, 2015 - 18:15
Дата на качване: 
събота, 12 Март, 2016 - 14:30