"Текущ и основен ремонт на санитарните автомобили – собственост на ЦСМП – Благоевград по опис, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги по спецификации за 2017 г. - 2018 г."

Целта на поръчката е да се избере изпълнител, който да извършва текущ и основен ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП - Благоевград, както и доставката на необходимите резервни части, съгласно изискванията посочени в документацията за участие.

Дата на създаване: 
Пет., 31/03/2017 - 12:45
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
10/04/2017 - 16:00 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
50000 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
петък, 31 Март, 2017 - 13:00
Дата на качване: 
петък, 31 Март, 2017 - 13:00
Дата на качване: 
петък, 31 Март, 2017 - 13:00
Дата на качване: 
петък, 31 Март, 2017 - 13:00
Дата на качване: 
вторник, 11 Април, 2017 - 12:42
Дата на качване: 
вторник, 11 Април, 2017 - 12:43
Дата на качване: 
вторник, 11 Април, 2017 - 12:44
Дата на качване: 
вторник, 11 Април, 2017 - 18:27
Дата на качване: 
петък, 21 Април, 2017 - 18:30
Дата на качване: 
петък, 21 Април, 2017 - 18:33
Дата на качване: 
петък, 21 Април, 2017 - 18:35
Дата на качване: 
понеделник, 24 Април, 2017 - 18:37
Дата на качване: 
понеделник, 24 Април, 2017 - 18:39
Дата на качване: 
вторник, 9 Май, 2017 - 20:38