"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2018 г."

Дата на създаване: 
Вт., 02/11/2017 - 12:32
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
16/11/2017, 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
68300 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 12:32
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 12:34
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 12:35
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 12:37
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 12:37
Дата на качване: 
четвъртък, 2 Ноември, 2017 - 12:38
Дата на качване: 
петък, 17 Ноември, 2017 - 11:48
Дата на качване: 
петък, 17 Ноември, 2017 - 11:49
Дата на качване: 
петък, 24 Ноември, 2017 - 16:32
Дата на качване: 
петък, 24 Ноември, 2017 - 16:42