"Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в три самостоятелно обособени позиции за нуждите на ЦСМП–Благоевград”, както следва:

оп №1 сключване на застраховка "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ"
оп №2 сключване на застраховка "ИМУЩЕСТВО"
оп №3 сключване на застраховка "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ХУМАННИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ"

Дата на създаване: 
Ср., 15/11/2017 - 11:48
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
24/11/2017 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
9000 лв., с включен 2 % данък върху застрахователната премия.
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 15 Ноември, 2017 - 11:48
Дата на качване: 
сряда, 15 Ноември, 2017 - 11:50
Дата на качване: 
сряда, 15 Ноември, 2017 - 11:51
Дата на качване: 
сряда, 15 Ноември, 2017 - 11:51
Дата на качване: 
понеделник, 27 Ноември, 2017 - 13:57
Дата на качване: 
понеделник, 27 Ноември, 2017 - 13:58
Дата на качване: 
сряда, 6 Декември, 2017 - 16:28
Дата на качване: 
сряда, 6 Декември, 2017 - 16:30