"Предоставяне на услуга по застраховане на МПС - застраховка "Гражданска отговорност" за 31 бр. МПС /санитарни автомобили/ на ЦСМП – Благоевград"

Дата на създаване: 
Вт., 28/11/2017 - 12:15
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
08/12/2017, 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
9000 лв., с включен 2 % данък върху застрахователната премия.
Документи: 
Дата на качване: 
вторник, 28 Ноември, 2017 - 12:15
Дата на качване: 
вторник, 28 Ноември, 2017 - 12:17
Дата на качване: 
вторник, 28 Ноември, 2017 - 12:18
Дата на качване: 
вторник, 28 Ноември, 2017 - 12:18
Дата на качване: 
сряда, 29 Ноември, 2017 - 15:34
Дата на качване: 
понеделник, 4 Декември, 2017 - 13:43
Дата на качване: 
понеделник, 11 Декември, 2017 - 17:53
Дата на качване: 
понеделник, 11 Декември, 2017 - 17:53