"Предоставяне на застрахователна услуга - сключване на застраховка "Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал за нуждите на ЦСМП – Благоевград"

Дата на създаване: 
Ср., 06/12/2017 - 15:30
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
15/12/2017, 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
10000 лв., с включен 2 % данък върху застрахователната премия.
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 6 Декември, 2017 - 15:30
Дата на качване: 
сряда, 6 Декември, 2017 - 15:31
Дата на качване: 
сряда, 6 Декември, 2017 - 15:31
Дата на качване: 
сряда, 6 Декември, 2017 - 15:31
Дата на качване: 
понеделник, 18 Декември, 2017 - 13:51
Дата на качване: 
понеделник, 18 Декември, 2017 - 13:52
Дата на качване: 
вторник, 19 Декември, 2017 - 14:03