Предмет на поръчката: "Текущ и основен ремонт на санитарните автомобили - собственост на Център за спешна медицинска помощ - БЛАГОЕВГРАД по опис,

включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги по спецификации за 2018 – 2019 г."

Дата на създаване: 
Пет., 16/03/2018 - 11:31
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
02/04/2018 - 16:00 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
42 000 лева без включен ДДС и 50 400 лева с включен ДДС.
Документи: 
Дата на качване: 
петък, 16 Март, 2018 - 12:13
Дата на качване: 
петък, 16 Март, 2018 - 12:14
Дата на качване: 
петък, 16 Март, 2018 - 12:15
Дата на качване: 
петък, 16 Март, 2018 - 12:16
Дата на качване: 
вторник, 3 Април, 2018 - 13:55
Дата на качване: 
вторник, 3 Април, 2018 - 13:56
Дата на качване: 
понеделник, 16 Април, 2018 - 11:04
Дата на качване: 
понеделник, 16 Април, 2018 - 11:05