"Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, техническо обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване /апаратура/ за оказване на спешна медицинска помощ в ЦСМП – Благоевград по 5 /пет/ обособени позиции както следва:"

1. ОП №1 Дефибрилатор с ЕКГ мониторинг, пулсоксиметрия, неинвазивно кръвно налягане 
и външен пейсинг – 2 броя
2. ОП №2 Транспортен респиратор /вентилатор – 1 брой
3. ОП №3 Преносим ЕКГ апарат – 2 броя
4. ОП №4 Преносим вакуум аспиратор – 1 брой
5. ОП №5 Инфузионна помпа – 4 броя

Дата на създаване: 
Вт., 13/11/2014 - 16:15
Тип: 
Публична покана
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 13 Ноември, 2014 - 16:15
Файл: 
Дата на качване: 
четвъртък, 13 Ноември, 2014 - 16:15
Дата на качване: 
вторник, 25 Ноември, 2014 - 12:15
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Ноември, 2014 - 15:30
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Ноември, 2014 - 18:15
Дата на качване: 
четвъртък, 27 Ноември, 2014 - 19:15