Покана за възлагане на ОП на стойност по чл. 20 ал. 3 т.2 от ЗОП чрез покана до определени лица

с предмет "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2019 г." по номенклатури съгласно приложена спецификация.
 

Дата на създаване: 
Пет., 23/11/2018 - 11:36
Документи: 
Дата на качване: 
петък, 23 Ноември, 2018 - 11:36
Дата на качване: 
петък, 23 Ноември, 2018 - 11:38
Дата на качване: 
петък, 23 Ноември, 2018 - 11:39
Дата на качване: 
понеделник, 3 Декември, 2018 - 16:49