"Предоставяне на застрахователна услуга – задължителна застраховка "Отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия" в ЦСМП – Благоевград"

Дата на създаване: 
Пет., 07/12/2018 - 10:15
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
14/12/2018, 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
24000 лв., с включен 2 % данък върху застрахователната премия.
Документи: 
Дата на качване: 
петък, 7 Декември, 2018 - 10:15
Дата на качване: 
петък, 7 Декември, 2018 - 10:17
Дата на качване: 
петък, 7 Декември, 2018 - 10:19
Дата на качване: 
петък, 7 Декември, 2018 - 10:20
Дата на качване: 
понеделник, 10 Декември, 2018 - 10:09
Дата на качване: 
понеделник, 17 Декември, 2018 - 14:28
Дата на качване: 
понеделник, 17 Декември, 2018 - 15:11
Дата на качване: 
петък, 21 Декември, 2018 - 09:40