"Предоставяне на застрахователна услуга – задължителна застраховка "Отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия" в ЦСМП – Благоевград"

Дата на създаване: 
Пет., 21/12/2018 - 12:26
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
28/12/2018, 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
26000 лв., с включен 2 % данък върху застрахователната премия.
Документи: 
Дата на качване: 
петък, 21 Декември, 2018 - 12:26
Дата на качване: 
петък, 21 Декември, 2018 - 12:27
Дата на качване: 
петък, 21 Декември, 2018 - 12:29
Дата на качване: 
петък, 21 Декември, 2018 - 12:29
Дата на качване: 
петък, 28 Декември, 2018 - 14:11
Дата на качване: 
петък, 28 Декември, 2018 - 14:12
Дата на качване: 
сряда, 2 Януари, 2019 - 16:11
Дата на качване: 
петък, 4 Януари, 2019 - 14:52