Доставка на смазочни материали и автокозметика за автомобили за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Благоевград

ПОКАНА

за участие във вътрешен конкурентен избор по чл.82 от ЗОП
на основание сключено рамково споразумение с предмет: 

"Доставка на автомобилно гориво, автокозметика и смазочни материали за автомобили чрез карти за безналично плащане" за обособена позиция № 2 Доставка на смазочни материали и автокозметика за автомобили" РД - СПОР - 21/27.11.2018 г. 

Дата на създаване: 
Вт., 31/01/2019 - 09:52
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
11/02/2019 - 16:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
31300 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 31 Януари, 2019 - 09:52
Дата на качване: 
четвъртък, 31 Януари, 2019 - 09:54
Дата на качване: 
понеделник, 4 Февруари, 2019 - 11:23
Дата на качване: 
понеделник, 18 Февруари, 2019 - 11:35
Дата на качване: 
понеделник, 18 Февруари, 2019 - 11:36
Дата на качване: 
понеделник, 18 Февруари, 2019 - 11:37
Дата на качване: 
понеделник, 18 Февруари, 2019 - 11:37
Дата на качване: 
понеделник, 11 Март, 2019 - 12:35
Дата на качване: 
понеделник, 11 Март, 2019 - 12:45