"Текущ и основен ремонт на санитарните автомобили – собственост на ЦСМП – Благоевград по опис, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги по спецификации за 2019 г. - 2020 г."

Целта на поръчката е да се избере изпълнител, който да извършва текущ и основен ремонт на санитарните автомобили на ЦСМП - Благоевград, както и доставката на необходимите резервни части, съгласно изискванията посочени в документацията за участие.
 

Дата на създаване: 
Вт., 09/04/2019 - 09:19
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
18/04/2019 - 16:00 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
42000 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
вторник, 9 Април, 2019 - 09:19
Дата на качване: 
вторник, 9 Април, 2019 - 09:22
Дата на качване: 
вторник, 9 Април, 2019 - 09:23
Дата на качване: 
вторник, 9 Април, 2019 - 09:23
Дата на качване: 
петък, 19 Април, 2019 - 10:52
Дата на качване: 
петък, 19 Април, 2019 - 10:57
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Април, 2019 - 16:36
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Април, 2019 - 16:38