Обществена поръчка с предмет: "Доставка на храна за дежурният персонал на 12-часови дежурства през 2019/2020 г. на Център за спешна медицинска помощ – Благоевград"

в следните обособени позиции:

І. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Благоевград на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност – 14 000.00 лева за  68 човека дежурен персонал на месец/ а на ден дневна плюс нощна смяна – 11/ 10 човека дежурен персонал;

ІІ.  Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Симитли на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност – 3 800.00 лева за 19 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 3 / 3 човека дежурен персонал; 

ІІІ. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Кресна  на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност - 3 800.00 лева за 18 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 3 / 3 човека дежурен персонал;

ІV. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Сандански на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност – 8000.00 лева за 38 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 7 / 6 човека дежурен персонал;  

V. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Петрич на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 8000.00 лева  за 38 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 7 / 6 човека дежурен персонал;   

VІ. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Якоруда на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 3 800.00 лева за 18 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 3 / 3 човека дежурен персонал; 

VІІ. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Банско на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 3 800.00 лева за 18 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 3 / 3 човека дежурен персонал; 

VIII. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Разлог на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 8000.00 лева  за 38 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 7 / 6 човека дежурен персонал;   

IX. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Гоце Делчев на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 8000.00 лева  за 38 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 7 / 6 човека дежурен персонал;

X. Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Сатовча на ЦСМП – Благоевград - приблизителна прогнозна стойност 3 800.00 лева за 19 човека дежурен персонал на месец/ а  на ден дневна плюс нощна смяна – 3 / 3 човека дежурен персонал; 
 

Дата на създаване: 
Вт., 04/06/2019 - 10:14
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
14/06/2019 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
65000 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
вторник, 4 Юни, 2019 - 10:14
Дата на качване: 
вторник, 4 Юни, 2019 - 10:17
Дата на качване: 
вторник, 4 Юни, 2019 - 10:18
Дата на качване: 
вторник, 4 Юни, 2019 - 10:18
Дата на качване: 
понеделник, 17 Юни, 2019 - 16:20
Дата на качване: 
понеделник, 24 Юни, 2019 - 16:09
Дата на качване: 
вторник, 2 Юли, 2019 - 16:37
Дата на качване: 
петък, 19 Юли, 2019 - 15:27