Обект на поръчката: "Доставка на резервни части и автомобилни гуми за санитарните автомобили на ЦСМП - Благоевград през 2019/2020 г."

в следните обособени позиции, съгласно приложена към документацията техническа спецификация на позиции и номенклатурите, които съдържат, както следва по обособени позиции:

ОП № 1 резервни части за санитарните автомобили марка "Ситроен"ZX -1997 г. 1.9 дизел  "Ситроен Берлинго" 1999 г. 1.9 дизел и Ситроен Джъмпер 1998 г. бензин 2 куб.м, Ситроен Джъмпер 1997 г., 1998 г., 1999 г. дизел 2.5 куб.м, Ситроен Джъмпер 2008 г. дизел  3.0  куб.м, Ситроен Джъмпер 2009 - дизел 2.2 куб.м, Ситроен Джъмпер 2015 г. - дизел 2.2 куб.м.   
ОП № 2 Резервни части за марка Форд Транзит 2200 - дизел 2007г.
ОП № 3 Резервни части за марка Фолксваген Транспортер 2500 куб.м. - дизел 2007 и 2009г.
ОП № 4 Резервни части за марка Фиат Ивеко 2800 дизел - 2006г.
ОП № 5 Резервни части за марка Пежо Боксер  2200куб.м - дизел 2015г.
ОП № 6 Резервни части за марка Опел Виваро 2000 куб.м - дизел 2011г.; Опел Комбо1600 - Бензин 2009 г.
ОП № 7 Резервни части за марка "УАЗ 452 А" 2500 Бензин 
ОП № 8 Автомобилни гуми за санитарни автомобили

Дата на създаване: 
Вт., 01/08/2019 - 12:58
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
12/08/2019 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
40000 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 1 Август, 2019 - 13:01
Дата на качване: 
четвъртък, 1 Август, 2019 - 13:01
Дата на качване: 
четвъртък, 1 Август, 2019 - 13:02
Дата на качване: 
четвъртък, 1 Август, 2019 - 13:03
Дата на качване: 
понеделник, 19 Август, 2019 - 10:21
Дата на качване: 
понеделник, 19 Август, 2019 - 10:22
Дата на качване: 
четвъртък, 5 Септември, 2019 - 15:05
Дата на качване: 
четвъртък, 5 Септември, 2019 - 15:12
Дата на качване: 
четвъртък, 5 Септември, 2019 - 15:18