"Доставка на резервни части за санитарните автомобили на ЦСМП - Благоевград през 2019/2020 г."

за марка "Ситроен ZX" 1997 г. 1.9 дизел, "Ситроен Берлинго" 1999 г. 1.9 дизел и "Ситроен Джъмпер" 1998 г. бензин 2 куб. м, "Ситроен Джъмпер" 1997 г., 1998 г., 1999 г. дизел 2.5 куб. м, "Ситроен Джъмпер" 2008 г. дизел 3.0 куб.м, "Ситроен Джъмпер" 2009 - дизел 2.2 куб. м, "Ситроен Джъмпер" 2015 г. - дизел 2.2 куб. м
 

Дата на създаване: 
Пон., 19/08/2019 - 10:54
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
29/08/2019 - 15:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
10000 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
понеделник, 19 Август, 2019 - 10:54
Дата на качване: 
понеделник, 19 Август, 2019 - 10:57
Дата на качване: 
понеделник, 19 Август, 2019 - 10:58
Дата на качване: 
понеделник, 19 Август, 2019 - 10:59
Дата на качване: 
понеделник, 2 Септември, 2019 - 15:00
Дата на качване: 
понеделник, 2 Септември, 2019 - 15:02
Дата на качване: 
понеделник, 9 Септември, 2019 - 15:51
Дата на качване: 
понеделник, 16 Септември, 2019 - 14:33
Дата на качване: 
сряда, 25 Септември, 2019 - 12:26