"Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение при условията на либерализиран пазар за нуждите на ЦСМП – Благоевград неговите филиали и АСС"

1. Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП-Благоевград на ЦСМП – Благоевград 
2. Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП-Симитли на ЦСМП – Благоевград 
3. Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП-Кресна на ЦСМП – Благоевград 
4. Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП-Сандански на ЦСМП – Благоевград 
5. Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП-Петрич на ЦСМП – Благоевград 
6. Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП-Якоруда на ЦСМП – Благоевград 
7. Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП-Банско на ЦСМП – Благоевград 
8. Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП-Разлог на ЦСМП – Благоевград 
9. Доставка на нетна електрическа енергия ФСМП-Гоце Делчев на ЦСМП – Благоевград 
10. Доставка на нетна електрическа енергия за ФСМП-Сатовча на ЦСМП – Благоевград 
11. Доставка на нетна електрическа енергия за АСС /административно-стопански сектор/ на ЦСМП – Благоевград.

Дата на създаване: 
Пон., 16/09/2019 - 14:43
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
27/09/2019 - 16:30 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
48500 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
понеделник, 16 Септември, 2019 - 14:43
Дата на качване: 
понеделник, 16 Септември, 2019 - 14:47
Дата на качване: 
понеделник, 16 Септември, 2019 - 14:48
Дата на качване: 
понеделник, 16 Септември, 2019 - 14:48
Дата на качване: 
понеделник, 30 Септември, 2019 - 10:08
Дата на качване: 
понеделник, 30 Септември, 2019 - 10:09
Дата на качване: 
сряда, 9 Октомври, 2019 - 15:26
Дата на качване: 
петък, 1 Ноември, 2019 - 12:13
Дата на качване: 
петък, 1 Ноември, 2019 - 16:07
Дата на качване: 
сряда, 6 Ноември, 2019 - 10:36