Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ЦСМП – Благоевград по две обособени позиции:

Обособена позиция 1 – "Застраховка  на професионална отговорност на ЦСМП – Благоевград" вкл. "Отговорност на дейността" и Обособена позиция 2 – "Застраховка на професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия в ЦСМП - Благоевград"
 

Дата на създаване: 
Пет., 25/10/2019 - 12:08
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
04/11/2019 - 16:00 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
36000 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
петък, 25 Октомври, 2019 - 12:08
Дата на качване: 
петък, 25 Октомври, 2019 - 12:09
Дата на качване: 
петък, 25 Октомври, 2019 - 12:10
Дата на качване: 
петък, 25 Октомври, 2019 - 12:10
Дата на качване: 
вторник, 5 Ноември, 2019 - 10:07
Дата на качване: 
вторник, 5 Ноември, 2019 - 10:09
Дата на качване: 
сряда, 13 Ноември, 2019 - 09:41
Дата на качване: 
петък, 22 Ноември, 2019 - 16:47