Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в три самостоятелно обособени позиции за нуждите на ЦСМП-Благоевград, както следва:

ОП № 1 - сключване на застраховка "Гражданска отговорност", 
ОП № 2 - сключване на застраховка "Имущество",
ОП № 3 – сключване на застраховка "Злополука на местата/лицата/ в МПС"

Дата на създаване: 
Ср., 30/10/2019 - 09:03
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
11/11/2019, 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
3600 лв., с включен 2 % данък върху застрахователната премия.
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 30 Октомври, 2019 - 09:03
Дата на качване: 
сряда, 30 Октомври, 2019 - 09:07
Дата на качване: 
сряда, 30 Октомври, 2019 - 09:08
Дата на качване: 
сряда, 30 Октомври, 2019 - 09:09
Дата на качване: 
вторник, 12 Ноември, 2019 - 10:27
Дата на качване: 
вторник, 12 Ноември, 2019 - 10:29
Дата на качване: 
петък, 22 Ноември, 2019 - 15:40
Дата на качване: 
четвъртък, 28 Ноември, 2019 - 19:39