"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП–Благоевград през 2020 г."

Дата на създаване: 
Ср., 30/10/2019 - 10:24
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
11/11/2019, 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
67800 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 30 Октомври, 2019 - 10:24
Дата на качване: 
сряда, 30 Октомври, 2019 - 10:25
Дата на качване: 
сряда, 30 Октомври, 2019 - 10:26
Дата на качване: 
сряда, 30 Октомври, 2019 - 10:26
Дата на качване: 
вторник, 12 Ноември, 2019 - 10:36
Дата на качване: 
вторник, 12 Ноември, 2019 - 10:37
Дата на качване: 
четвъртък, 21 Ноември, 2019 - 15:56