"Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2020 г."

Дата на създаване: 
Вт., 31/10/2019 - 11:14
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
12/11/2019, 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Прогнозна стойност: 
45000 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 31 Октомври, 2019 - 11:14
Дата на качване: 
четвъртък, 31 Октомври, 2019 - 11:19
Дата на качване: 
четвъртък, 31 Октомври, 2019 - 11:19
Дата на качване: 
четвъртък, 31 Октомври, 2019 - 11:20
Дата на качване: 
понеделник, 25 Ноември, 2019 - 16:34
Дата на качване: 
четвъртък, 28 Ноември, 2019 - 19:29
Дата на качване: 
четвъртък, 28 Ноември, 2019 - 19:30
Дата на качване: 
сряда, 11 Декември, 2019 - 13:05