"Доставка на горива за срок от 24 месеца за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – гр. Благоевград”

Дата на създаване: 
Вт., 21/11/2019 - 11:40
Прогнозна стойност: 
310000 лв. без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
четвъртък, 21 Ноември, 2019 - 11:40
Дата на качване: 
четвъртък, 21 Ноември, 2019 - 11:42
Дата на качване: 
четвъртък, 12 Декември, 2019 - 14:07
Дата на качване: 
понеделник, 16 Декември, 2019 - 11:05
Дата на качване: 
четвъртък, 10 Февруари, 2022 - 14:43