Покана за възлагане на ОП на стойност по чл. 20 ал. 3 т.2 от ЗОП чрез покана до определени лица

с предмет "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП – Благоевград през 2020 г." по номенклатури съгласно приложена спецификация.

Дата на създаване: 
Вт., 03/12/2019 - 15:33
Документи: 
Дата на качване: 
вторник, 3 Декември, 2019 - 15:33
Дата на качване: 
вторник, 3 Декември, 2019 - 15:35
Дата на качване: 
вторник, 3 Декември, 2019 - 15:35
Дата на качване: 
понеделник, 16 Декември, 2019 - 11:17