"Текущ и основен ремонт на санитарните автомобили – собственост на ЦСМП – Благоевград по опис, включително доставката на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги по спецификации за 2020 г. - 2021 г."

Дата на създаване: 
Пон., 06/04/2020 - 13:38
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
16/04/2020 - 16:00 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
45000 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
понеделник, 6 Април, 2020 - 13:42
Дата на качване: 
понеделник, 6 Април, 2020 - 13:43
Дата на качване: 
понеделник, 6 Април, 2020 - 13:47
Дата на качване: 
понеделник, 6 Април, 2020 - 13:48
Дата на качване: 
четвъртък, 16 Април, 2020 - 09:47
Дата на качване: 
четвъртък, 16 Април, 2020 - 10:03
Дата на качване: 
понеделник, 11 Май, 2020 - 13:05
Дата на качване: 
понеделник, 11 Май, 2020 - 13:06
Дата на качване: 
понеделник, 18 Май, 2020 - 11:53
Дата на качване: 
понеделник, 18 Май, 2020 - 11:53
Дата на качване: 
петък, 22 Май, 2020 - 10:14