"Доставка на бифазен дефибрилатор-монитор за мобилна единица за здравна помощ"

Кратка информация за поръчката:

Дейността, предмет на поръчката, е част от изпълнението на проект "Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните райони" по Програма "ИНТЕРРЕГ V – A – БЪЛГАРИЯ" 2014 – 2020 г. по Работен пакет 3, Дейност 3.3.1 на проекта за "ДОСТАВКА НА БИФАЗЕН ДЕФИБРИЛАТОР-МОНИТОР ЗА МОБИЛНА ЕДИНИЦА ЗА ЗДРАВНА ПОМОЩ"
 

Дата на създаване: 
Ср., 20/05/2020 - 10:09
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 
01/06/2020 - 16:00 (дд/мм/гггг - чч:мм)
Прогнозна стойност: 
8900 лв без ДДС
Документи: 
Дата на качване: 
сряда, 20 Май, 2020 - 10:09
Дата на качване: 
сряда, 20 Май, 2020 - 10:14
Дата на качване: 
сряда, 20 Май, 2020 - 10:15
Дата на качване: 
сряда, 20 Май, 2020 - 10:15
Дата на качване: 
вторник, 2 Юни, 2020 - 09:21
Дата на качване: 
четвъртък, 11 Юни, 2020 - 15:03
Дата на качване: 
сряда, 24 Юни, 2020 - 15:13