Предмет на процедурата: "Сключване на Рамкови споразумения №РД-11-54/28.01.2021 г. по обособена позиция № 2 и №РД-11-55/28.01.2021 г. по обособена позиция № 1 за лекарствени продукти от АТС група C, чрез Електронната система, за нуждите на ЦСМП-Благоевгра

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамкови споразумения №РД-11-54/28.01.2021 г. по обособена позиция № 2 и №РД-11-55/28.01.2021 г. по обособена позиция № 1 за лекарствени продукти от АТС група C, чрез Електронната система, за нуждите на ЦСМП-Благоевград" 

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniy...

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система

Дата на създаване: 
Пон., 08/02/2021 - 11:45
Документи: 
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 11:45
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 11:57
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 11:57
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 11:59
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:00
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:01
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:02
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:03
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:03
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:05
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Февруари, 2021 - 10:37
Дата на качване: 
сряда, 10 Март, 2021 - 13:33
Дата на качване: 
сряда, 10 Март, 2021 - 13:34
Дата на качване: 
сряда, 10 Март, 2021 - 13:35
Дата на качване: 
сряда, 10 Март, 2021 - 13:37
Дата на качване: 
сряда, 10 Март, 2021 - 13:42
Дата на качване: 
сряда, 10 Март, 2021 - 13:46
Дата на качване: 
сряда, 10 Март, 2021 - 13:51
Дата на качване: 
четвъртък, 11 Март, 2021 - 10:30
Дата на качване: 
четвъртък, 11 Март, 2021 - 10:30
Дата на качване: 
понеделник, 29 Март, 2021 - 09:50
Дата на качване: 
понеделник, 29 Март, 2021 - 09:57
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 11:27