Предмет на процедурата: "Сключване на Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 по обособена позиция № 1 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи", чрез Електронната система за нуждите на ЦСМП-Благоевград" 

Предмет на процедурата: "Сключване на Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021 по обособена позиция № 1 "Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B "Кръв и кръвотворни органи", чрез Електронната система за нуждите на ЦСМП-Благоевград" 

Цялата информация свързана с проведената от централния орган за покупки процедура е видна на Профила на купувача на Министерството на здравеопазването на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniy...

Проведената от централния орган за покупки процедура е достъпна също така и в меню "Архив", подменю "Процедури по сключване на рамкови споразумения" на Електронната система
 

Дата на създаване: 
Пон., 08/02/2021 - 12:07
Документи: 
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:07
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:09
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:10
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:11
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:12
Дата на качване: 
понеделник, 8 Февруари, 2021 - 12:13
Дата на качване: 
четвъртък, 25 Февруари, 2021 - 10:38
Дата на качване: 
вторник, 9 Март, 2021 - 14:45
Дата на качване: 
вторник, 9 Март, 2021 - 14:49
Дата на качване: 
вторник, 9 Март, 2021 - 14:51
Дата на качване: 
сряда, 10 Март, 2021 - 13:10
Дата на качване: 
сряда, 10 Март, 2021 - 13:11
Дата на качване: 
сряда, 10 Март, 2021 - 13:12
Дата на качване: 
понеделник, 29 Март, 2021 - 10:05
Дата на качване: 
понеделник, 29 Март, 2021 - 10:28
Дата на качване: 
сряда, 7 Април, 2021 - 11:26